PATİKA TRAVEL Travel

Gezi Sözleşmesi Genel Koşullar

Tüketiciye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Yolculuk öncesi bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce broşür verilmiş ve aşağıdaki şartlarla iş bu sözleşme düzenlenmiştir:

1) TARAFLAR:

Bir tarafta PATİKA TRAVEL SEYAHAT ORGANİZASYON VE BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ’nin  (Bu sözleşmede kısaca PATİKA TRAVEL veya ACENTE diye anılacaktır.) diğer tarafta tur katılımcısı (bundan böyle “TÜKETİCİ” ve “KATILIMCI” olarak anılacaktır) arasında yapacağı yurt dışı gezi konusunda iş bu sözleşme akdolunmuştur.

 

1) TARAFLAR:

1.1. PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ (BUNDAN SONRA DÜZENLEYİCİ OLARAK ANILACAKTIR):

-ŞİRKET UNVANI:  PATİKA TRAVEL

-ADRESİ: Merdivenköy Mah. İlk Yuva Sok. No:1/A Kadıköy İstanbul

-İLETİŞİM BİLGİLERİ: +90212 387 3777 & +90 542 234 3777

 

1.2. TÜKETİCİ 1 (Ekip Lideri/Aile Temsilcisi)

-AD/SOYAD:

-T.C. KİMLİK NO:

-ADRESİ: .

-İLETİŞİM BİLGİLERİ:

KATILIMCI /TÜKETİCİ 2

-AD/SOYAD:

-T.C. KİMLİK NO:

-ADRESİ:

-İLETİŞİM BİLGİLERİ:

KATILIMCI /TÜKETİCİ 3

-AD/SOYAD:

-T.C. KİMLİK NO:

-ADRESİ:

-İLETİŞİM BİLGİLERİ:

KATILIMCI / TÜKETİCİ 4

-AD/SOYAD:

-T.C. KİMLİK NO:

-ADRESİ:

-İLETİŞİM BİLGİLERİ:

KATILIMCI / TÜKETİCİ 5

-AD/SOYAD:

-T.C. KİMLİK NO:

-ADRESİ:

-İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İş bu sözleşme hükümleri,6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.

Bu sözleşmede, madde 1.2 de belirtilen tüketici 1 (veya aile reisi/grup lideri) katılımcılar adına sözleşmeye taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden grup üyesi TÜKETİCİLERE bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işbu sözleşmede imza sahibi tüketici bundan sorumludur. Bu doğrultuda tüketici 1’e verilen broşür grup içindeki katılımcıya verilmiş sayılır.

 

1.3. Tüketici, kendisinin ve sözleşmede belirtilen kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (Örn: Havayolu cezası, seyahatin yapılamaması, tüketicinin hizmet alamaması vb.) şirket/acente sorumlu değildir.

 

1.4. Tüketici 1.2 maddede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 

2) KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu; PATİKA TRAVEL’nın nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve tüketiciye teslim edilen (Whatsapp – Mail veya elden teslim ve bilgilendirmeler geçerlidir.) broşürde bilgileri yer alan hizmetinin satışı ve ifası ile ilgili olarak, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.

 

3) PAKET TURUN İSMİ, SÜRESİ ve NİTELİKLERİ:

3.1. TUR İSMİ:

3.2. SÜRESİ:

Paket turun başlangıç yeri ve bitiş yeri ekli tur broşüründe veya whatsapp üzerinden iletilen websitesi linklerinde belirtilmiştir. Tüketici belirtilen tarih ve saatte başlangıç noktasında bulunmak zorundadır.

Yerel irtibat noktası ve irtibata geçilecek şahsa ilişkin bilgiler websitesi linki veya whatsapp üzerinde yer almaktadır.

 

3.3. NİTELİKLERİ:

Hizmetler : EKLİ TUR BROŞÜRÜNDE BELİRTİLMİŞTİR. Ücrete dahil hizmetler özetle şunlardır

 

4) SÖZLEŞME BEDELİ:

4.1. Sözleşme bedeli,  tüketiciye verilen broşürde veya bilgilendirme mesaj/maillerinde yer alan ve fiyata dahil olduğu açıkça belirtilen tüm hizmetler karşılığıdır. Satış bedeli peşin olarak banka yolu ile ödenir.

Sözleşmede açıkça taahhüt edilen hususlar haricinde varış noktasında yapılacak isteğe bağlı turlar, bahşişler ve diğer hizmetler ekstra (peşin) ödemeye tabidir.

4.2. Tüm harçlar (Liman, hava limanı, konaklama vergileri vb) +ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri, yakıt artışları, özellikle kur artışları tüketiciye yansıtılır. Ücret aksi kararlaştırılmadığı sürece EURO veya ödeme günüdeki kur üzerinden TL karşılığıdır. İşbu sözleşme yurt dışı hizmet taahhüdü nedeni ile dövizle işlem yapma yasağı kapsamında değildir.

4.3. Fiyat değişikliği ancak; öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşulu ile sözleşme bedelinin %5 ‘ini geçmemek üzere:

4.3.1.  Fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması

4.3.2. Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması

4.3.3. Fiyat değişikliğinin liman havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi resim harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması halinde mümkündür.

4.4. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılamaması halinde tüketici kredi kart sözleşmesi imzalanan banka ile muhatap olup, acente veya PATİKA TRAVEL muhatap alınamaz. Temerrüt halinde gecikme faizi ödemesi talep edilecektir. Bu bedele, tur ile ilgili broşürlerde fiyata dahil olan tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler, yurt dışı çıkış pulu ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra sözleşmeden dönebilir yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirten ek sözleşmeyi kabul eder. Kurun hesabında serbest piyasa döviz satış kuru esas alınır.

 

5-) TANITIM BROŞÜRÜ:

Sözleşme ekinde bulunmaktadır. PATİKA TRAVEL broşürü whatsapp veya mail yolu ile de gönderme hakkını ve broşürdeki değişiklikleri aynı şekilde bildirme hakkını saklı tutar.

 

6-) ÖDEME PLANI ve ŞEKLİ:

6.1. Ödemelerin peşin olması esastır. Rezervasyon yapıldığı tarihte rezervasyon bedelinin %30‘u peşin olarak ödenir. Kalan tutar tur hareket tarihinden en az 40 gün önce ödenmelidir.

 

6.2. Kredi kartı ile yapılan peşin (tek çekim) ödeme ile alınır.

 

7-) GENEL HÜKÜMLER:

7.1. DÜZENLEYİCİ (PATİKA TRAVEL) veya ARACI (ACENTE) paket turu satın almış tüketicilerin 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca düzenlenmiş, iflası da kapsayacak şekilde taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan zorunlu paket tur sigortası yaptırır.

 

7.2. DÜZENLEYİCİ veya ARACI esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini TÜKETİCİYE derhal bildirir. Esaslı Sözleşme değişiklik halleri şunlardır;

 1. a) Paket turun başlamasından önce Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler.
 2. b) İş bu sözleşmenin 4.3. maddesinde belirtilen sebepler hariç olmak üzere diğer fiyat değişiklikleri.

 

7.3. Turların düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı tüketiciye sunulan broşürde belirtilmiştir. Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısına ulaşılamaması halinde paket turun kısmen veya tamamen iptal edilebileceği hususu hareket tarihinden en az yirmi gün öncesine kadar TÜKETİCİYE bildirilir. Bu durumda TÜKETİCİNİN tazminat hakkı yoktur. Ancak seyahat acentesi bu durumda tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.

 

7.4.  TÜKETİCİNİN reşit olmaması halinde yasal sorumluluk velisine aittir.

 

7.5. DÜZENLEYİCİ veya ARACI, TÜKETİCİYE paket tur hizmeti başlamadan önce kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalaması hususunda tavsiyede bulunmaktadır.

 

7.6. DÜZENLEYİCİ veya ARACI, paket turun iptali durumunda olası rizikoları karşılayacak isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgi ve belgelere yer verilmesi zorunludur.

 

7.7. Tüketici, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına, DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Bu eksikliğin giderilmemesi halinde TÜKETİCİNİN sözleşme bedelinden eksiklik oranında indirim talep etme hakkı bulunmaktadır.

 

 

😎 MÜCBİR SEBEP HALLERİ:

8.1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentenin/PATİKA TRAVEL’un ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller DÜZENLEYİCİ / ARACI / PATİKA TRAVEL için mücbir sebep sayılır.

Bu haller;

 1. a)Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.
 2. b)Türkiye de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, pandemi, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.
 3. c)Paket turun türüne göre objektif şartlarda kabul edilebilecek diğer mücbir sebep halleri.

 

8.2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde DÜZENLEYİCİ/ARACI sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. DÜZENLEYİCİ veya ARACI ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

 

9-) SÖZLEŞME DEVRİ:

9.1. TÜKETİCİ, paket tura katılımının mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az on dört gün önce DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA yazılı olarak bildirimde bulunarak sözleşmeyi paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.

 

9.2. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve DÜZENLEYİCİ veya ARACI tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

 

10-) SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI:

10.1. Paket turun başlamasından önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA yazılı olarak ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.

 1. a)DÜZENLEYİCİ veya ARACI tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.
 2. b)Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.
 3. c)Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme.

 

10.2. Sözleşmeden dönülmesi halinde, DÜZENLEYİCİ veya ARACI, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren TÜKETİCİNİN ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade etmekle yükümlüdür.

 

10.3. Tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı DÜZENLEYİCİ veya ARACI tarafından paket turun başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ sözleşmenin 10.1. maddesinde belirtilen seçimlik haklarını kullanabilir.

 

10.4. DÜZENLEYİCİ veya ARACININ paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, DÜZENLEYİCİ veya ARACI paket turun devam etmesi için TÜKETİCİYE ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve TÜKETİCİYE teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. TÜKETİCİ alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde DÜZENLEYİCİ veya ARACININ ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak DÜZENLEYİCİ veya ARACI o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Yine bu halde, DÜZENLEYİCİ veya ARACISI, tüketicinin paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.

 

10.5. TÜKETİCİNİN, DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden, TÜKETİCİ adına yapılan zorunlu peşin ödemelerden (Otel vb) doğan masraflar hariç olmak üzere, ödenen bedel bakiyesi TÜKETİCİYE iade edilir. Ancak bu feshin paket turun başlamasına 30 günden 15 güne kadar olan iptallerde tüketici tarafından ödenen bedelin vergi ve harçlar hariç kalan kısmının %50 ’si iade edilir. 15 günden daha az bir süre kala hallerde tüketici tarafından ödenen bedel herhangi bir şekilde iade edilmez tamamı acente tarafından alıkonur.

 

10.6. Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir. Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge/SAĞLIK KURUL RAPORU ile ispatlamak zorundadır. Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. Kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller (Uçak bileti , otel avansları ve benzerleri) hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin DÜZENLEYİCİSİ veya ARACISINA ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir.

Covid 19 ile ilgili iade taleplerinde yönetmeliğin ilgili madde hükümleri uygulanır.

 

 

 

11-) SORUMLULUKTAN KURTULUŞ KARİNESİ:

11.1. DÜZENLEYİCİ veya ARACI, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:

 1. a)TÜKETİCİNİN kusurunun bulunması. Pasaportuna zayi kaydı konması, tur başlangıç noktasına zamanında gelememesi ve benzeri haller en geniş şekilde yorumlanır.
 2. b)Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının (suikast, yaralama, terör saldırısı ve diğerleri) bulunması.
 3. c)Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.
 4. d)DÜZENLEYİCİNİN, ARACININ veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
 5. e)Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİYE bildirilmiş olması.

 

11.2. Sözleşmenin 11.1 maddesinin (b), (c) ve (d) alt maddelerinde belirtilen hallerde, DÜZENLEYİCİ veya ARACI ile o yerdeki temsilcileri, TÜKETİCİ’nin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

 

 1. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

 

 1. ACENTE’nin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ hükümleri esas alınacaktır.

 

 1. 12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşmeyi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tüketici tarafından okunup, kabul edilip onaylanmış, ve bir nüshası tüketiciye tüm ekleri ile birlikte teslim edilmiştir.

 

TÜKETİCİ olarak: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından veya ekip lideri/ aile temsilcisi tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma (TÜKETİCİYE) yazılı olarak bilgi verilmiştir:

 1. a)Seyahat acentesinin yerel temsilcisinin adı, adresi ve iletişim bilgilerinin ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin bulunmaması durumunda DÜZENLEYİCİ veya ARACININ en kısa sürede iletişim kurabileceğim kişi ve iletişim bilgileri,
 2. b)Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları, oda özellikleri ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri, (Yazılı bir taahhüt olmadığı sürece tur yapılan ülke koşulları gereği standart odalarda konaklama yapılacaktır, ulaştırma bu ülke şartlarına göre değerlendirilir. Tanıtım videolarının izlenmesi tavsiye edilmiştir.)
 3. c)Tüketici tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine/şehrine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler.
 4. d)Tüketiciye verilen broşür veya sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.

 

Otel-ulaşım ve hizmet standartlarının her ilkede farklı olduğu ve Türkiye standartları ile değil ilgili varış noktası standartları ile değerlendirme yapılacağı unutulmamalıdır.

 

15) DİĞER HÜKÜMLER:

15.1. Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır.

 

15.2. Otel konaklamalarında 0-6 yaş çocuklara ayrı yatak verilmez.

 

15.3. Ulaşım araçlarında 2 yasını doldurmuş çocuklar için koltuk zorunluluğu bulunduğundan, ücrete tabidir.

 

15.4. PATİKA TRAVEL kişi sayısına ve duruma göre araç değişikliği hakkını saklı tutar.

 

15.5. Rezervasyon sahipleri, yanlarında bulunan eşyaları tur müddetince takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup, kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan acentenin sorumluluğu yoktur. İşbu madde gidilecek ülke için TÜKETİCİ tarafına; eşyaların çalınma riskine karşı en geniş şekilde uyarı mahiyetindedir.

 

15.6. PATİKA TRAVEL, mücbir sebeplerle (terör faaliyeti, doğal felaket ve benzeri durumlar) veya operasyonel nedenlerle gerek turdan önce gerekse tur esnasında, tur programında ve konaklama tesislerinde, ulaşım araçlarında her türlü değişiklik yapma veya gerektiğinde turu iptal etme hakkına haizdir. Bu durumda rezervasyon sahibinin onayı gerekmediği gibi, kendisi lehine iptal veya tazminat hakkı doğmaz.

 

15.7. Havayolu ile ulaşımlarda, havayolu şirketinden kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin veya uçak tipinin değişebileceği hususunda sözleşme sırasında özel uyarı ve bilgilendirme yapılmış olup, rezervasyon sahibi tarafından kabul edilmiştir.

 

15.8. Tur programında ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Katılım isteğe bağlı olup, ancak yeterli katılımcının sağlanması halinde ekstra tur/hizmet sağlanabilmektedir.

 

15.9. Konaklama tesislerinde oda blokajını tesis yapar. Odalara giriş saat 14.00 te ve çıkış saat 11.00 ’dedir. Öncelikle ilgili ülkenin adetleri esas alınır.

 

15.10. Yurtdışı turlarda -bebekler dahil- pasaport gerekmektedir. Rezervasyon sırasında bildirileceği üzere bazı ülkelerce vize uygulanmaktadır.

 

15.11. Tur programında belirtilen konaklama şeklinin kapsamı dışında kalan her türlü ekstra hizmetin bedeli otelden çıkış sırasında rezervasyon sahibi tarafından peşin olarak ödenir.

 

15.12. Otobüs ile ulaşımlarda kalkıştan yarım saat önce, havayolu ile ulaşımlarda ise kalkıştan iki saat önce veyahut tur liderinin/rehberinin bildirdiği saatte buluşma yerinde olunması zorunludur.

 

15.13. Tur rehberi, durumun gereklerine göre, tur programını tamamen gerçekleştirmek kaydıyla programın seyrinde değişiklik yapabilir. Tur rehberinin talimatlarına uyulmamasından doğan zararlar tüketiciye aittir.

 

15.14. Tur müddeti, ulaşım aracının hareketi anında başlar ve dönüşün tamamlanması ile biter. Gecelemeler bu doğrultu da hesaplanmıştır.

 

15.15. Ulaşım dahil turlarda rezervasyon esnasında koltuk numarası verilmez. Koltuk numarası araç kalkışı esnasında araç içerisinde görevli transfer rehberinden öğrenilir.

 

15.16. Uçaklı ulaşımlardaki transfer hizmeti; uçak + transfer paketi olduğundan dolayı sadece misafirlerin acenteden almış oldukları uçaklı ulaşım paketlerinde geçerlidir. Misafirin münferit olarak uçağını değiştirmesi, otelden erken çıkış yapması gibi durumlarda transfer hizmeti geçerli olmayacaktır.

 

15.17. Ulaşım dahil paketlerde ki Uçak ulaşımlarına ait biletler; havayolları ile özel olarak yapılan anlaşmalarla alındıkları için misafirler tarafından satın alındıktan sonra iptal-iade-değişiklik işlemi gerçekleştirilemez. Turun tüketici tarafından iptali halinde uçak bilet bedeli havayolu şirketine peşinen ödenmiş olduğundan iş bu bedelin tüketiciye iadesinin mümkün olmadığı rezervasyon sahibi tarafından kabul edilmiştir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

 

15.18. İade şartlarının gerçekleşmesi halinde, fatura kesildikten sonra iade yapılabilmesi için fatura aslının acenteye iadesi gerekmektedir.

 

15.19. Taksitli satışlarda, borçlunun iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde kalan borcun tamamı muaccel hale gelir.

 

15.20. Rezervasyon sahibi, iş bu sözleşmede belirtilen vadelerde borcunu ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Borçlunun borcunu ödemede temerrüde düşmesi halinde hiç bir ihtara gerek kalmaksızın rezervasyon toplamının %5 ’i oranında cezai şart ve döviz borcuna aylık %5 gecikme faizi uygulanacaktır. (Kart ile yapılan ödemelerde kart sahibinin kurumla yapmış olduğu sözleşmede kurumun haiz olduğu haklar saklıdır).

 

15.21. Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, bu çocuklar için de aile resi/ekip lideri/tüketici derhal ve peşin olarak ödeme yapacak ve DÜZENLEYİCİ/ARACI dilerse her türlü zararını tüketiciden tahsil edecektir.

 

15.22. Ulaşım araçlarında ve tesiste evcil hayvan kabul edilmez.

 

15.23. Tüketicinin başladığı türü hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu sebepsiz terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tazminat talepleri de zayi edilir.

 

15.24. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

 

15.25. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici veya tüketiciler (tur ekipleri, müşteriler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketiciyi (ekip lideri /Aile Temsilcisi) vekil tayin ettiklerinden , ekip lideri/aile temsilcisinin imzası ile bu sözleşmeyi okuyup kabul ve sorumlulukları taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketicilerinin acente aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentenin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentenin sözleşmede imzası bulunan tüketicilere ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler sözleşmeyi imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Ekli Broşür, PATİKA TRAVEL internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu bilgi ile sözleşme şartlarında katılmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu seyahate 30 günden az bir süre kaldığı takdirde mazeretsiz iptal etme hakkı yoktur.

 

15.26. Seyahat sigorta güvencesi paketi ücretleri rezervasyon sahiplerine aittir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

15.27. Rezervasyon sahibinin ödediği tutar sadece almış olduğu tur paketini, (Broşürde tura dahil ve ücretsiz olduğu bildirilen hizmetleri) tur programını ve tarihini kapsar.

 

15.28. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentede kalan kopyası arasında çelişki olursa acente de kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.

 

15.29. Tüketici tur içeriğinde yapılacak zorunlu saat değişikliklerini kabul etmiş sayılır.

 

15.30. Uçaklı Turlarda, Uçakların yoğunluğuna göre, Havayolu Şirketi Uçuş Yönü ve Uçuş Saatini değiştirebilir. PATİKA TRAVEL veyahut Havayolu Şirketi bu hakkını, değişikliği misafirlere en geç 36 saat öncesinden bildirmek ve servis ayarlamak suretiyle saklı tutar.

 

15.31. Rezervasyon sahibinin ödediği tutar sadece almış olduğu tur paketini tur programını ve tarihini kapsar.

 

15.32. Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres ve telefonların doğru olduğunu ve iletişim bilgi değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe sözleşmedeki bilgilerin geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

15.33. Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır. Acentenin konuya ilişkin tutanak ve kayıtları delil olarak dikkate alınacaktır. İş bu hüküm tahkim ve delil anlaşması niteliğindedir. Bununla ilgili her türlü başvurunun tur bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması gerekmektedir.

 

15.34. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde zorunlu olarak arabulucuya başvurulacaktır. Dava şartı tamamlandıktan sonra yargı konusu olması halinde İstanbul Anadolu Mahkemesi ve İcra daireleri uyuşmazlığın çözümünde yetkilidir. Tüketici, bu sözleşmeyi ve eklerini okuyup, anladığını, anlamadığı hususlarda acente yetkilileri /düzenleyici/aracı tarafından kendisine açıklama ve gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, kendisince şüpheli ya da anlaşılmayan bir husus kalmadığını, işbu sözleşmenin serbest iradesine uygun olduğunu, bu nedenle kabul yönünde açıkladığı iradesi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini beyan etmiştir.

 

15.35 Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu gereği havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi ve havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle PATİKA TRAVEL sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul edilemez.

 

15.36 Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerlidir. Her türlü kayıpta TÜKETİCİ gerekli özeni göstermek zorunda olup PATİKA TRAVEL’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

15.37 PATİKA TRAVEL’dan vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, tüketicinin tur bitiş tarihinden itibaren en az altı ay geçerli pasaportu olması ve ilgili Konsolosluğun belirlemiş olduğu evraklar ve süre çerçevesinde PATİKA TRAVEL’a başvurması gerekmektedir. Vize işlemlerinde PATİKA TRAVEL tüketici ile Konsolosluk arasında aracı konumdadır, vize alınamamasından veya vizenin geç çıkmasından sorumlu değildir.

 

Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır. Vize için gerekli evrak listesi iş bu sözleşmenin imzası aşamasında tüketiciye verilmiş, liste tetkik edilmiş ve tüketici bilgilendirilmiştir. Tüketicinin bu belgeleri temin edeceği beyanına müteakip sözleşme tanzim edilmiştir. Teslim edilen evrakların eksik veya yetersiz olmasından ötürü vize reddi alınmasından PATİKA TRAVEL sorumlu değildir.

 

15.37 Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.

 

 1. PATİKA TRAVEL, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür.

 

Otele veya gemiye varış gününde odalar saat 14.00’den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 10.00’a kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir.

 

Patika Travel iade etmek zorunda kaldığı ücretin yaptığı ve geriye alamayacağı zorunlu  ulaşım, harç, masraf ve vergilerden bakiye kısmını ödeyecektir. TÜKETİCİ bu husus bilerek ve anlayarak sözleşmeye taraf olmuştur.

 

 

16 Kişisel verilerin kullanımı , İletişim İzinleri ve Gizlilik Prensipleri :

16.1. Tüketici müşteri memnuniyet ilkeleri çerçevesinde PATİKA TRAVEL  ile paylaştığı tüm kişisel bilgileri/görselleri ile onay/rıza beyanlarının PATİKA TRAVEL  için; sözleşme amacı içerisinde kullanılabilmesine, işlenebilmesine ve depolanabilmesine rıza göstermektedir.

Tüketici Sözleşme çerçevesinde PATİKA TRAVEL’a verdiği kişisel bilgilerinin ve paylaşım tercihlerinin düzenlenmesi ve/veya bilgi eklenmesi/güncellenmesi konularında; ilgili talebini belirterek PATİKA TRAVEL ile info@patika.travel e-posta adresi üzerinden veya şirket telefonlarından irtibata geçmesi gerekmektedir. TARAFLAR ayrıca, PATİKA TRAVEL’un iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçerek, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğine ve işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve kişisel verilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin Türkiye’de veya Türkiye dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya PATİKA TRAVEL ’un söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerinin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahiptir.

16.2. TARAFLAR bilgilerinin Türkiye’de veya Türkiye dışında bulunan PATİKA TRAVEL’un hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veritabanı vb. hizmet firmaları ile) veya bağlı şirketleri ile hizmetlerinin yerine getirilmesi amacı ile paylaşılabilir. Bununla birlikte, PATİKA TRAVEL işbu verileri, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz. TARAFLAR, PATİKA TRAVEL tarafından kendisiyle ilgili her türlü kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerin, Türkiye’de veya Türkiye dışında bulunan PATİKA TRAVEL’un hizmet sağlayıcıları veya PATİKA TRAVEL ’un bağlı olduğu şirketlere açıklanabileceğini veya aktarılabileceğini, söz konusu kişisel verilerin Türkiye’de veya Türkiye dışında bulunan PATİKA TRAVEL’un hizmet sağlayıcıları veya  PATİKA TRAVEL ’in bağlı olduğu şirketler tarafından saklanabileceğini anladığını, kişisel verilerinin işlenmesine ve saklanmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusundaki haklarından tam ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini beyan eder. Tüketiciye ait kişisel verilerin bahsi geçen şekilde açıklanması, aktarılması ve saklanması yalnızca ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleşecektir.

16.3. PATİKA TRAVEL, TARAFLAR’ın kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve bu kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

16.4. PATİKA TRAVEL , sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi halinde dahi söz konusu verileri, faaliyeti veya kanuni yükümlülükleri dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz, üçüncü kişilere devretmez veya satmaz.

PATİKA TRAVEL ; TÜKETİCİ’nin tur içerisinde grup veya özel olarak verdiği görüntü ve video kayıtlarının yayınlanması için işbu sözleşme ile açık bir izin almıştır. TÜKETİCİ’nin genel olarak rahatsız edici görselleri paylaşılmayacak ve paylaşıma dair işbu iznin geri alınması halinde silinmesi PATİKA TRAVEL’nın sorumluluğundadır.

16.5. Sözleşme TARAFLARI, PATİKA TRAVEL’nın sözleşmeyi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile Borçlar Kanunu’nun 205 inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. Taraflar, birbirlerine yazılı olarak veya e-posta ile 10 (on) gün önceden bildirmek kaydı ile işbu kişisel verilerin kullanımına izin maddesini feshetmekte serbesttirler.

TÜKETİCİ genel olarak işbu sözleşme tarafının kendisine sms, whats app veya mail ile ve bunlar ile sınırlı olmamak üzere her türlü ticari ileti göndermesine, tanıtım yapasına ve bilgilendirme ve yeni paket turların reklamını yapılmasına izin vermiştir.

PATİKA TRAVEL , PATİKA TRAVEL anket adı altında bir oluşumla TÜKETİCİ’nin bilgilerini paylaşacağını, bu nedenle TÜKETİCİ olarak anketlere katılım sağlayacağını, aranmasına ve soru sorulmasına izin vermektedir/vermemektedir.

Tüketici turla ilgili olarak otel rezervasyonu, yemek tercihi, oda tercihi, alerjik durum , isim- adres-pasaport bilgilerinin başta olmak üzere gerekli bilgilerinin paylaşılmasına izin vermektedir/vermemektedir.

TARAFLAR, PATİKA TRAVEL’ya bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması veya gerçeğe aykırı hale gelmesi sebebiyle PATİKA TRAVEL’nın maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, verdiği izinlerden aynı şekilde yazılı olarak dönebileceğini, uyuşmazlık halinde PATİKA TRAVEL kayıtlarının, teslim edilen formlardaki bilgi ve taahhütlerin ve bilişim sistemindeki verilerin kesin delil sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.

Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin(pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur. Aksi takdirde tura katılamaması nedeni ile doğacak zararlardan TÜKETİCİ sorumludur.

 

İşbu sözleşme site bünyesinde yer almaktadır. Müşteri tarafından kağıt ortamına dökülecek ve saklanacaktır. Ödemenin yapılması site kullanım koşullarının, açık rıza beyanının yapıldığı, KVKK bildiriminin ve sözleşme şartlarının kabul edildiği anlamına gelecektir.